شکایت نیروی انتظامی از نماینده بوشهر در مجلس

بوشهر: فرمانده نیروی انتظامی دیلم از حجت الاسلام عبدالحمید خدری در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است.

بوشهر: سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت ناجا و فرمانده نیروی انتظامی از حجت الاسلام عبدالحمید خدری به این هیات خبر داد و گفت: این شکایت بررسی خواهد شد.

 محمدجواد جمالی نوبندگانی اظهار داشت: فرمانده نیروی انتظامی دیلم از حجت الاسلام عبدالحمید خدری در  هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: این شکایت ناجا از نماینده بوشهر بزودی در دستور کار قرار گرفته و بررسی خواهد شد.