اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بوشهر
اذان صبح
۰۵:۳۳:۲۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۳:۳۴
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۲۰
غروب آفتاب
۱۹:۲۶:۲۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۲۲